банківська послуга

банківська послуга З точки зору банківського маркетингу прийнято виділяти такі поняття, як банківська послуга, банківський продукт і банківська операція. Незважаючи на те що на практиці вони часто ототожнюються, між ними існують певні відмінності. банківська послуга як результат діяльності комерційного банку, являє собою сукупність взаємопов'язаних операцій банку, спрямованих на задоволення певної потреби клієнта. Банки надають послуги […]

Банківська послуга це

банківська послуга це Банківські послуги складають важливу частину ринку фінансових послуг, які, в загальному сенсі, пов'язані з перерозподілом ресурсів і фінансових інструментів в економічній системі. Крім банківських послуг на ринку фінансових послуг представлені страхові послуги і послуги з випуску та обігу цінних паперів. Кожен сектор фінансового ринку має свої особливості, але у всіх випадках специфіка […]

Банківська система Росії складається з

банківська система росії складається з Банківська система України складається з двох рівнів: 1) Банк Росії (Центральний банк Російської Федерації - ЦБ РФ); 2) комерційні банки: а) універсальні - виконують будь-які операції; 3) небанківські кредитні організації (фонди, інвестиційні компанії); 4) банківські асоціації (це некомерційні громадські організації, членами яких є комерційні банки, і створюються вони для подання […]

Банківська система та її структура

Банківська справа: Банківська система, її структура і сутність, Курсова робота Недержавні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Кафедра «Фінанси і кредит» Дисципліна: Економічна теорія. ТЕМА: Банківська система її структура і сутність. перевірив: кандитат філософських Введення 2 Глава I. Поява і основні етапи розвитку банків. 3 1.1. Розвиток банківської системи. 7 Глава II. […]

Банковский чек это

банковский чек это - либо содержит в тексте указание на то, что банк-плательщик может получить покрытие по чеку: "в оплату дебетуйте суммой чека наш счет у Вас No. . " и т.п.; - либо подкреплен отдельным письмом банка-чекодателя банку-плательщику, в котором предоставляется покрытие (кредитовое авизо) или содержится уведомление о том, в какой банк это покрытие […]

Банковский план счетов

банковский план счетов План счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях и правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, (далее — Правила) введён в действие положением Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2007 года № 302-п. План счетов банковского учёта состоит из балансовых и внебалансовых счетов: Балансовые счета — основные счета по учёту […]

Банковский мультипликатор это

банковский мультипликатор это Денежная масса. Под денежной массой понимается совокупность покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственные связи. Эти средства могут принадлежать государству, организациям и частным лицам. Расчеты денежной массы осуществляются с помощью денежных агрегатов: - агрегат М0 - наличные деньги: банкноты и монеты; - агрегат М1 - включает наличные деньги и средства на текущих банковских […]

Банковский мультипликатор формула

Формула денежного мультипликатора и основные факторы, влияющие на его величину денежным мультипликатором (money multiplier), то есть это число, на которое нужно умножить резервы, чтобы получить общее количество денег в обращении. Если бессрочные депозиты – единственная форма денег в экономике, то данный депозитный мультипликатор можно также назвать денежным мультипликатором (money multiplier) общий денежный мультипликатор равен: Схематично […]